RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Danych jest Studio Fryzur Amelia, Al. Legionów 12, 18-400 Łomża
2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych
4.Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a.prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b.prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c.prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d.prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e.prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f.prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g.prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Dane nie będą przekazywane dla osób trzecich.
8.Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia, a po realizacji umowy/zamówienia przez czas wymagany przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
9. W sprawach związanych z  ochroną danych osobowych  w Studio Fryzur Amelia prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres: fryzuryamelia(at)op.pl
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO